Khaki, Blue, Blue Dark, BrownSocks

Khaki, Blue, Blue Dark, Brown