Khaki, Black, Blue DarkSocks

Khaki, Black, Blue Dark