Grey Dark Socks

Thermolite, Elastic, Stretch Nylon