Grey Dark Socks

Stretch Nylon, Thermolite, Spandex