Grey Dark Socks

Stretch Nylon, Spandex, Thermolite