Grey Dark Socks For Feet That Hurt

Stretch Nylon, Nylon