Grey Dark Socks

Stretch Nylon, Merino Wool, Elastic