Grey Dark Socks

Spandex, Stretch Nylon, Extra Fine Merino Wool Blend