Grey Dark Socks

Polyester, Stretch Nylon, Elastic