Grey Dark Socks

Olefin, Merino Wool, Stretch Nylon