Grey Dark Socks

Merino Wool, Stretch Nylon, Elastic