Grey Dark, White, Turquoise, GreySocks

Grey Dark, White, Turquoise, Grey