Grey Dark, White, Khaki, RedSocks

Grey Dark, White, Khaki, Red