Grey Dark, White, Blue Dark, GreySocks

Grey Dark, White, Blue Dark, Grey