Grey Dark, Turquoise, White, GreySocks

Grey Dark, Turquoise, White, Grey