Grey Dark, Red, Grey, WhiteSocks

Grey Dark, Red, Grey, White