Grey Dark, Orange, Blue Dark, WhiteSocks

Grey Dark, Orange, Blue Dark, White