Grey Dark, Khaki, Blue Dark, BlackSocks

Grey Dark, Khaki, Blue Dark, Black