Grey Dark, Khaki, Blue DarkSocks

Grey Dark, Khaki, Blue Dark