Grey Dark, Khaki, Blue, Blue DarkSocks

Grey Dark, Khaki, Blue, Blue Dark