Grey Dark, Grey, Khaki, WhiteSocks

Grey Dark, Grey, Khaki, White