Grey Dark, Blue Dark, Orange, WhiteSocks

Grey Dark, Blue Dark, Orange, White