Grey Dark, Blue Dark, Khaki, BlackSocks

Grey Dark, Blue Dark, Khaki, Black