Grey Dark, Blue, White, GreySocks

Grey Dark, Blue, White, Grey