Grey Dark, Blue, Khaki, Blue DarkSocks

Grey Dark, Blue, Khaki, Blue Dark