Grey Dark, Black, Grey, WhiteSocks

Grey Dark, Black, Grey, White