Grey Socks

Stretch Nylon, X Static, Elastic, Cotton