Grey Socks

Stretch Nylon, Merino Wool, Cotton, Spandex