Grey Socks

Nylon, Extra Fine Merino Wool Blend, Polyester