Grey, White, Khaki, Grey DarkSocks

Grey, White, Khaki, Grey Dark