Grey, White, Grey Dark, OrangeSocks

Grey, White, Grey Dark, Orange