Grey, Red, Grey Dark, WhiteSocks

Grey, Red, Grey Dark, White