Grey, Khaki, Blue DarkSocks

Grey, Khaki, Blue Dark