Grey, Khaki, Blue, Blue DarkSocks

Grey, Khaki, Blue, Blue Dark