Grey, Grey Dark, White, RedSocks

Grey, Grey Dark, White, Red