Grey, Grey Dark, Orange, WhiteSocks

Grey, Grey Dark, Orange, White