Grey, Green, Grey Dark, WhiteSocks

Grey, Green, Grey Dark, White