Grey, Blue Dark | Stretch Nylon, Extra Fine Merino Wool BlendSocks

Grey, Blue Dark | Stretch Nylon, Extra Fine Merino Wool Blend