Grey, Blue Dark, Khaki, BlackSocks

Grey, Blue Dark, Khaki, Black