Grey, Blue, Grey Dark, WhiteSocks

Grey, Blue, Grey Dark, White