Grey, Black, Grey Dark, WhiteSocks

Grey, Black, Grey Dark, White