Crew Socks

X Static, Stretch Nylon, Thermolite, Nylon