Blue Dark Socks

Thermolite, Stretch Nylon, X Static