Blue Dark Socks

Thermolite, Polyester, Stretch Nylon