Blue Dark Socks

Stretch Nylon, Thermolite, Polyester