Blue Dark Socks

Stretch Nylon, Polyester, X Static