Blue Dark Socks

Spandex, Stretch Nylon, Merino Wool