Blue Dark Socks

Silk, Stretch Nylon, Thorwick, Polyester