Blue Dark Socks

Polyester, X Static, Stretch Nylon