Blue Dark Socks

Polyester, Merino Wool, Stretch Nylon